четвртак, 28. август 2014.

Olga Tokarčuk "Vuci svoje ralo po kostima mrtvih"

Olga Tokarčuk Vuci svoje ralo po kostima mrtvih (KCNS, Novi Sad, 2014)
S poljskog prevela Milica Markić

Evo par odlomaka, koliko da se oseti ukus knjige:

„Upravo to rade šareni magazini, i ja sam želela da budem načas kao i oni: da govorim šta nismo uradili, gde smo omanuli, šta smo zanemarili i najzad da nas napujdaju na same sebe da bismo sami sebe prezirali.“

субота, 23. август 2014.

Roman Senčin "Porodica Jeltiševi"

Roman Senčin "Porodica Jeltiševi"
Opora, svedena, zgusnuta knjiga o tupoj beznadežnosti.
Zastaje u u grlu.
S ruskom prevela Radmila Mečanin
Izdavač: Samizdat B92


уторак, 19. август 2014.

Pisac kao proizvođač


Od pisca se očekuje da, kao radnik za strojem, proizvodi knjige i dovršava ih u određenim, poželjno je ne predugim vremenskim odsecima, sasvim u skladu sa tejlorističko-produktivističkom ideologijom (ili je to pre manija) koja nam je zasela za vrat negde početkom prošlog veka.
Od pisca se zahteva da se okane tvoračke uobraženosti i da u smernoj, skrušenoj skromnosti prihvati usud pukog proizvođača.

петак, 1. август 2014.

Preobražaj u emisiji Reči i slike

Preobražaj u emisiji Reči i slike
Studio B
Emisija "Reči i slike"
16. jul 2014.
Tema: Oksimoronov konkurs na temu preobražaja
Priprema i vodi: Milica Lapčević
Gosti: Ljiljana Dragaš i Dejan Simonović