Podrška stvaraocima

OD RUKOPISA DO KNJIGE

Imate rukopis a želite da neko proceni njegovu vrednost i preporuči vam sa njim da radite?
Tu smo da vam pomognemo.

Procena, kategorizacija i preporuka
Pročitaćemo vaš rukopis i svrstati ga u jednu od sledećih kategorija:
– potpuno neupotrebljiv (preporuka: dići ruke),
– upotrebljiv uz temeljnu motivacijsku, kompozicionu, jezički i stilsku preradu (preporuka: temeljno preraditi),
– dobar, uz izvesnu motivacijusku, kompozicio, jezičku i stilsku doradu (preporuka: doraditi),
– dobar uz lektorsku i korektorsku obradu (preporuka: lektura i korektura).
Cena čitanja i kategorizacije: 0,3 evra po autorskoj strani.

Temeljna prerada
Temeljna motivacijska, kompoziciona, jezička i stilska prerada rukopisa.
Cena temeljne prerade: 3 evra po autorskoj strani.

Dorada
Motivacijska, kompoziciona, jezička i stilska prerada rukopisa.
Cena dorade:1,5  evra po autorskoj strani.

Lektura i korektura
Cena lekture i korekture: 0,9 evra po autorskoj strani.

OD IDEJE ILI PRIČE DO KNJIGE

Želeli biste nešto da saopštite, nešto ispričate, mnogo toga vam je na umu, mnogo toga u duši, a ne znate kako da to uobličite u knjigu?
Računajte na nas.
Tu smo da uobličimo vaše zamisli ili priče.
Cena:dogovor (minimum 3.000 evra za knjigu do 300 strana)
Cena izdavanja, pripreme za štampu, katalogizacije i štampe se nakndadno uređuje, u zavisnosti od tehničkih zahteva i obima rukopisa.

OBJAVLJIVANJE

Objavićemo vašu knjigu, ako zadovoljava naše kriterijume.
Naša usluga podrazumeva lekturu i korekturu, prelom i pripremu za štampu, katalogizaciju u Narodnoj biblioteci Srbije i štampu.
Cena lekture, koretkure i preloma: 1,2 evra po stranici preloma.
Cena katalogizacije: po važećem cenovniku Narodne biblioteke Srbije + 10 evra za našu uslugu.
Cena štampe: zavisi od obima i tehničkih karakteristika knjige.

Kontakt: oksimoron2012@gmail.com

Нема коментара:

Постави коментар