недеља, 12. новембар 2023.

Пророчка књига Пјера Паола Пазолинија

Пјер Паоло Пазолини Фашизам антифашиста Оксиморон 2023. Обим: 95 страна Права књига за праве читаоце
Купите овде...

У овој књизи су сакупљени неки од најзначајнијих текстова Пјер Паола Пазолинија који се односе на фашизам и постепене преображаје фашизма у политици, култури и лингвистици. Написани су у периоду од септембра 1962. до фебруара 1975. Појмом „фашизам“ Пазолини именује како традиционални и „археолошки“ фашизам из двадесетих година двадесетог века тако и „наводни и артифицијелни“, који се јавља у одређеним круговима младих седамдесетих година, све до тога да препознаје нови фашизам, везује га за „превласт моћи“ и сматра типичним за потрошачко друштво, сматрајући да тај фашизам може много дубље да измени земљу него што је то успело Мусолинијевом режиму. Овај фашизам у стопу прати фашизам „као нормалност, као кодификацију (...) брутално егоистичког темеља једног друштва“ које се сматра антифашистичким док је у суштини само саучесник „артифицијелној манипулацији идеје помоћу које неокапитализам у том тренутку успоставља нову власт“. Четрдесет година касније, ова размишљања задржавају нетакнуту сву своју критичку снагу и описну моћ, пружајући могућност да се посматрају, иако сажето, многа од најдубљих обележја данашње Италије. (Из предговора) 

Садржај: 
Фашизам антифашиста: Предговор тексту 
Фашисти: очеви и синови 
Есеј о антрополошкој револуцији у Италији 
Прави фашизам и стога прави антифашизам 
Ограниченост историје и ширина света сељака 
Фашизам антифашиста 
Сиромашни, али фашисти 
Фашиста 
Чланак о свицима 
Напомене 
Присила потрошачке моћи: поговор 
 Купите овде...

Нема коментара:

Постави коментар