уторак, 22. јул 2014.

Preobražaj u Gutenbergovom odgovoru

Kulturni krugovi, Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2, petak 18. jul 2014. godine
Tema: Oksimoronov konkurs za priču i esej na temu preobražaja
Gost: Dejan Simonović
Uređuje i vodi: Tamara Krstić