недеља, 10. новембар 2013.

Kafka na plaži

Kafka na plaži sa Maksom Brodom.
Istražite imaginarni svet Franca Kafke, pridružite se Klubu kreativnog čitanja "Vergilije".