четвртак, 8. новембар 2018.

Ciklus Lakmus vremenaOrganizacija: Udruženje Oksimoron i Kulturni centar Beograda
Mesto: Kulturni centar Beograda, galerija Artget
Vreme: 15, 22 i 29. novembar u 19 časova

Tiribinski ciklus Lakmus vremena nudi sagledavanje važnih knjiga i ideja iz bliže i dalјe prošlosti u kontekstu savremenosti budući da su u ovim delima nagovešteni mnogi trendovi i ideje ispred vremena u kome su nastala. Knjiga i ideja koje su ostavile snažan trag i u našoj intelektualnoj sredini, ne samo na globalnom planu.
Koliko u njima prepoznajemo naše doba? Kako ih danas čitamo i doživlјavamo? Da li nas i šta nas u njima dotiče, šta je u njima uobličeno a šta rasvetlјavaju? Kakve uvide i vidike otvaraju?

U razgovorima će učestvovati književnici i teoretičari književnosti, filozofi, sociolozi, psiholozi, antropolozi…Predviđene su tribine:

Svi naši Frankenštajni, 15. novembar 2018. u 19 časova

„Ti si moj tvorac, ali ja sam tvoj gospodar.“
Pre ravno dva veka objavlјen je Frankenštajn Meri Šeli, pripovest o modernom Prometeju, kako u podnaslovu stoji.
Roman je stvorio podlogu za mit.
Da li je taj mit, danas, naša realnost?
Ko su naši Frankenštajni?
Stvaraju li čudovišta koja će se osamostaliti? I zagospodariti našim sudbinama, preteći da nas unište?
Šta nam donose genetski inženjering i veštačka inteligencija? Da li su nada ili pretnja?
Igramo li se bogova, pokušavajući da stvorimo život?
Da li prelazimo onu granicu iza koje čovek prestaje da bude čovek?
Učesnici: Divna Vuksanović, Milica Živković, Milan Nikolić
Moderira: Dejan Simonović


Tržišni karakter, 22. novembar 2018. u 19 časova

Uočivši da se nešto suštinski promenilo, Erih From je izdvojio tržišni karakter kao dominantnu osobenost savremenog čoveka, koga određuju tržišni trendovi, ne dogme ili autoriteti.
Kakav je taj tržišni čovek? Čega se boji, čemu se nada, šta želi, čemu stremi?
Učesnici: Tatjana Milivojević, Milanko Govedarica, Lazar Džamić
Moderira: Dejan Simonović

Rodna (ne)odredivost kroz prizmu Virdžnije Vulf, 29. novembar 2018. u 19 časova

Orlando Virdžinije Vulf  biva i muško i žensko. Za Virdžiniju, um velikog pisca je androgin, muško-ženski. Kako danas shvatamo i doživlјavamo ono muško i ono žensko? Kao izdvojene? Suprotstavlјene? Povezane? Nerazlučive? Pretoplјene? Kao promenlјive ili jednom za svagda date? Kako se snalazimo u rodnom, međurodnom, nadrodnom?
Učestvuju: Biljana Dojčinović, Jelena Nidžović, Milica Stojaković
Moderira: Danica Vukićević


Нема коментара:

Постави коментар