четвртак, 9. јануар 2014.

Pisanje na valjak

"Morali su da pevaju zajedno, ali nikako da se slože, jer je pravi slavuj pevao na svoj način, a veštačka ptica je pevala na valjak."
(Hans Kristijan Andersen "Slavuj", preveo Stanislav Vinaver)
Sve se više piše na valjak. Sve je manje onih koji imaju želje i snage da pronađu svoj način.