петак, 4. октобар 2013.

Čitanjem

Čuitanjem protiv duševne čađi.
Čitanjem protiv časovnika.

Čitanjem protiv čemera
Čitalačka čajanka


Čitanjem protiv čamotinje.

Čitanjem kroz čestar.


Čudo čitanja.

Počasti se čitanjem.

Čitanjem protiv čipovanja. 

Čitanjem protiv čopora.