уторак, 11. новембар 2014.

Sa razgovora u Kući Đure Jakšića o zborniku "Preobražaji"

Predstavljanje zbornika "Preobražaji" (izdavač udruženje "Oksimoron"), održano u Kući Đure Jakšića, 6. novembra 2014. godine.
Učestvovali: Ljiljana Dragaš, predsednik Oksimorona, Zorana Ogrizović, član žirija, Dejan Simonović,urednik zbornika Preobražaji, Katarina Lazić, urednica književnog programa UK Parobrod, autori zastupljeni u zborniku: Marija Pavlović, Ljiljana Đokić, Maša Pevac, Tanja Milutinović, Miloš Jaraković, Aleksandar Petrović, Lazar Vulić.